';
Barkarbystaden och Veddesta knyts ihop

Barkarbystaden och Veddesta knyts ihop via den nya Veddestabron. I brons förlängning skapas stadskvaliteter i fyra kvarter med bostadsrätter, hyresrätter, centrumverksamheter och kontor som byggs i direkt anslutning till vägområdet med parkeringshus under vägbanan.
Kommunstyrelsen i Järfälla harf beslutat att tilldela företaget Skanska en så kallad direktanvisning på marken i direkt anslutning till den framtida Veddestabron norr om E18.
Förslaget för Skanska har tagits fram tillsammans med Varg arkitekter och Kjellander + Sjöberg.

sasaadmin