';
Kollektivhuset 2.0

Kollektivhuset 2.0 är samlingsnamnet på två innovativa byggnader i kvarteret 0 i Södra Värtan. Sandellsandberg har i samarbete med Wallenstam tagit fram ett koncept som ska blåsa liv i det gamla begreppet Kollektivhus, men nu uppdaterat till dagens synsätt och tekniska möjligheter.
Läs mer

sasaadmin