';
Umami – Vinnare av YIMBY priset
Umami Park har tilldelades YIMBY priset i Stockholm med motiveringen: ”Projektet stack ut, just för att man vågar investera i vad man kan kalla en miljonprogramsförort, där man har utgått från vad som saknas och tillfört värden. Man har även valt att bryta det storskaliga med de 15-vingar höga husen, och vågar pröva nya saker i ett område som kan ses som tråkigt, säger han.” Visa Projektet.
Umami_Yimby_600px