';
Vinst i Oxelösund

Tillsammans med Anebyhus hav vi vunnit en kommunal markanvisningstävling för 18 radhus på Stenvikshöjden i Oxelösund.

Här skapas ett boende mitt i naturen där bebyggelsen anpassar sig till den omgivande miljön; Som bevarar och kopplar på de befintliga rörelsestråken och skapar genom sin typologi och orientering samma känsla som att bo i en by.

sasaadmin