';
ÅF Pöyry byter varumärke till AFRY
ÅF förvärvade sandellsandberg arkitekter i maj 2016. Sedan februari 2019 är ÅF och Pöyry ett gemensamt bolag. Idag, den 25 november 2019, lanseras det nya gemensamma varumärket AFRY. AFRY har 17 000 medarbetare med kontor i 50 länder och en årlig omsättning på cirka 20 miljarder kronor. sandellsandberg kommer fortsatt att verka under eget namn. Läs mer på AFRY.com
afry2