';
Vinst i Örebro

Tillsammans med Magnolia har vi vunnit en markanvisningstävling i Örebro. Förslaget heter Solfjädern och tar sin kraft ur Tamarindvägens utformning och ger tillbaka med en generös, öppen och livfull bebyggelse som krokar sig fram mellan kvarteren med pergolaprydda gårdar och placerar cykeln på piedestal.

sasaadmin