';
Dubbel finalplats i Plåt21

Vi kan stolt meddela att vi har hela TVÅ projekt i finalen av Plåtpriset 2021 – Synvillan i Eriksberg och Folkets Hus i Fisksätra! Plåtpriset har delats varje år ut sedan 2011 till en arkitektbyrå som under det gångna året färdigställt en byggnad där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. Läs mer >

sasaadmin