';
Vinst i Norrköping

Vinst i marktilldelningstävling för EDBygg och Regio i ett samarbete mellan oss, Wingårdhs, Utopia och Fredriksson Arkitektkontor. I vårt förslag för Triangelfastigheterna med det ikoniska Bråvallaverket fyller vi området med kultur, verksamheter, handel, hotell, bostäder och mycket mer!

sasaadmin