';
Vinst i Luleå

Lundqvist i samarbete med sandellsandberg föreslås för markanvisning på Dalbo i Luleå. Förslaget skall nu bearbetas ytterligare och därefter lämnas till kommunstyrelsen för formellt beslut om markanvisning.

Läs mer >

sasaadmin