';
H2 Green Steel

H2 Green Steel

En framtidssatsning i samklang med naturen

Visionsbild, sandellsandberg arkitekter

Sandellsandberg har fått i uppgift att gestalta H2 Green Steel, ett storskaligt stålverk som planeras i utkanten av Boden.

H2 Green Steel grundades år 2020 med ambitionen att snabba på den gröna omställningen av stålindustrin. Genom att använda sig av vätgas i stålframställningen avlägsnas nästan alla koldioxidutsläpp. Fabriken planeras vara i produktion redan 2024, med målet att 2030 producera fem miljoner ton fossilfritt stål per år.

Nu börjar det banbrytande projektet ta form och vår förhoppning är att anläggningen blir en symbol för omställningen av industrin - ett landmärke inte bara i Boden, utan runt om i världen.

Anläggningen skall manifestera den framtidssatsning som nu sker, och på samma gång utformas i samklang med naturen och hylla traditionen av att utvinna och förädla de norrländska tillgångarna malm och fossilfri energi.

Vårt uppdrag är att vara drivande i gestaltningen av stålverket, samt att förestå det samhällsutvecklingsprojekt som blir konsekvensen av en storskalig industriell etablering.

Målet med den arkitektoniska gestaltningen är att skapa en igenkännbar visuell identitet för stålverket och dess omgivande byggnader, samt anknyta till Bodens militärhistoriska förflutna. Inspirationen är hämtad från det svenska kulturlandskapets skiftningar, kontrasten mellan det byggda och säsongernas olika färgskalor. Fabrikens grundfärger är vit, silver och svart.

Färgerna är en hommage till hur bergens gråsvarta toner möter den smältande snön och solens reflektioner i de norrländska sjöarna. Som kontrastfärg är tanken att använda faluröd, en tydlig symbol för den svenska byggnadskulturen och en färg som historiskt använts flitigt inom industrin.

Visionsbilder, sandellsandberg arkitekter


Liknande projekt