';
Kv. Törnskogen, Sollentuna
Recommend
Share
Tagged in
Sandellsandberg har tillsammans med Serneke tagit fram ett förslag för flerbostadshus och radhus i Väsjön, Sollentuna. Projektet innehåller ca 80 lägenheter och 8 radhus på en vacker naturtomt med utsikt över Väsjön och slalombacken. Detaljplanen för området går ut på granskning under hösten 2017 och förhoppningen är att planen vinner laga kraft innan årets slut.

Liknande projekt