';
Vilundaparkens Grundskola
Recommend
Share
Tagged in
Vilundaparken i Upplands-Väsby är ett centralt beläget park och idrottsområde med friidrottsvall, simhall, gymnastikhall och ishockeyhall. I detta kluster av stora volymer har Upplands-Väsby kommun föreslagit en ny stor grundskola, åk F-9, för 900 elever. I samråd med beställare och planhandläggare på kommunen kom man fram till en volym om fem våningar. Detta bearbetades i ett omfattande programarbete som slutade i en volym med ett mark avtryck på 2,800 kvm och en total BTA om 11,000 kvm i fyra våningar plus en teknikvåning högst upp, vilket ger en effektiv yta om 12 kvm/elev. Byggnaden siktar på att uppnå miljöbyggnad GULD.

Skolbyggnaden är uppbyggd kring en plan med tre flyglar med ett hemviste i varje flygel. Varje hemviste är i sig uppbyggt kring tre klassrum, ett allrum och tillhörande grupprum för totalt 90 elever. De tre flyglarna ansluter ett gemensamt nav med centraltrappa. I navet är gemensamma ämnesorienterade lärosalar belägna ovanpå varandra som en vertikal gata där varje våning har getts ett tema och inriktning. På plan 1 är det matsal och hemkunskap som former temat matkultur. På plan 2 formar musik, bild och bibliotek ett kulturellt tema. Plan 3 ägnas åt hantverk med trä- och metallslöjd, textilslöjd och en gemensam kombislöjdsal för gränsöverskridande projekt. Översta planet har vetenskap som tema och här hittar man både traditionella salar för teknik, fysik, biologi och kemi samt ett innovativt maker-space för robot byggande och programmering. Byggnaden har totalt 28 klassrum, 42 grupprum och 80 lärararbetsplatser.

Liknande projekt