';
Förstudie kring bomässa i Skellefteå

Sandellsandberg har genomfört en första förstudie om en bomässa i Skelleftehamn som ligger till grund för den fördjupade förstudien som Skellefteås kommunstyrelse nu har tagit beslut om att genomföra. Läs mer >

sasaadmin