';
Bomässa förstudie, Skellefteå
Recommend
Share
Tagged in
För att attrahera nya invånare till Skellefteå kommun och samtidigt skapa attraktiva livsmiljöer för befintliga skellefteåbor har sandellsandberg genomfört en första förstudie om en bomässa som ligger till grund för en fördjupad förstudie som Skellefteås kommunstyrelse tagit beslut att genomföra.

Det tänkta området för mässan är Pokerbacken i Skelleftehamn som har närhet till såväl Skellefteå centrum som till vatten och grönområden.

– Vi tänker oss utformningen av området på Pokerbacken som en modern fiskeby med låg och tät bebyggelse i trä med olika upplåtelseformer. Vi vill att det ska uppmuntra till kreativitet och innovation hos de olika aktörer som i slutändan kommer att bygga området, säger Thomas Sandell

Läs mer >

Liknande projekt