';
Fortifikationsverket, Halmstad
Recommend
Share
Tagged in
I Halmstad har sandellsandberg tillsammans med AFRY projekterat den största byggnaden i Fortifikationsverkets öppna bestånd. Huvudbyggnaden är ca 20 000 kvm men uppdraget innefattar även friliggande teknikbyggnader mm. samt ett körövningsfält och ett stridstekniksövningsfält. Den dominerande huvudbyggnaden har givits en enhetlig krönhöjd som binder ihop mittskeppets volymer till en sammanhållen enhet, avbruten endast av hallarnas upprepade pulpettak och den åttonde högre hallen. Fasaderna tar upp den gula färgkodningen på Halmstad garnison med en svag gul-beige ton som kompletteras med starkare färgaccenter på specifika byggnadsdetaljer. Fasadelementen i betong ges olika djup och reliefverkan på olika delar av byggnaden för att understryka de olika byggnadskropparna – kontorsvolymen och hallarna. Entrén på den södra gaveln domineras av den stora balkongen som flätas in i volymen genom en rad höga limträbalkar som bildar en pergola och ett naturligt solskydd för balkongen och för den bakomliggande matsalens uppglasade fasad. I och med byggnadens utsträckta form är tanken att den invändiga färgsättningen ska ge viss vägledning utan att för den delen bli allt för dominerande. Det kommer visa sig främst i anslutning till trapphusen och tvärskeppen. Synligt trä i glaspartier, träullstak och akustikpanel m.m kontrasterar mot målade väggar och inslag av rena betongväggar. Framför allt lektions- och samlingssalar kommer att ha högre inslag av materialitet så att med bl.a. naturfärgade träpaneler med ljudabsorberande funktion och träullsskivor som undertak. Övriga byggnader ges varierande grad av materialitet och olika fasadmaterial beroende på funktion och dignitet, men kulörskalan är enhetlig och i samklang med huvudbyggnaden.   I projektet tas självklart hänsyn till miljö och hållbarhet, bland annat genom att projektera byggnaden i tillämpbara delar enl. Miljöbyggnad Silver.


Liknande projekt