';
Fågelsångens Grundskola och Idrottshall
Recommend
Share
Tagged in
Fågelsången är en helt ny grundskola i Salem 3 mil söder om Stockholm. Byggherre är Salems Kommun och projektet omfattar två nybyggnader, en skolgård och en tillfartsväg med tillhörande parkering. Grundskolan är dimensionerad för 500 elever i årskurs F-9. Skolbyggnaden är på 7,400 kvm BTA. Idrottshallen är fullt utrustad och avsedd som matcharena med läktare för 300 personer. Idrottshallen är 2,500 kvm stor inklusive teknik, omklädnad och café.

Grundskolan och idrottshallen är utformande som två runda byggnadskroppar placerade på ett öppet fält som reflekterar det faktum att elever kommer till skolan från alla möjliga olika håll och att ingen skall mötas av en baksida. Salem hade valt platsen för sitt centrala läge mitt i kommunen. Platsen är en del av ett grön stråk fritt från bilar och nära naturen.

Byggnaderna är certifierad SILVER enligt Miljöbyggnad 3,0. Byggnadernas kompakta runda former har varit en fördelaktig faktor att uppnå höga betyg på energi indikatorer. Stora fönsteröppningar tillåter mycket dagsljus och innovativa fönster med automatiska persienner reglerar solvärmelaster som tillsammans med komfort kyla ger ett behagligt inomhus klimat året runt.

Skolbyggnaden har en stål och betong stomme med prefabricerade betong väggar som fasadelement. Fasaden är beklädd med en olivgrön keramisk klinker. Fönsterkarmar, bleck och andra plåtdetaljer utförs i kompletterande grön kulör. Byggnaden har en sockel av matrisgjuten betong som målas i en ljus grå-grön kulör. Invändigt har materialvalet fallit på robusta hållbara naturliga material som trä, sten och linoleum.

Den runda idrottshallen har en fibercementbeklädnad med en iögonfallande triangulär fönstersättning som för tankarna till en gigantisk leksakstrumma. Skivor, socklar och fönsterkarmar utförs i en röd rost-bruna färgskala som kontrasterar mot den gröna skolbyggnaden.

Liknande projekt