';
Telge Bostäder
Recommend
Share
Tagged in
Flertalet lokalkonverteringar i Telgebostäders befintliga fastighetsbestånd i Södertälje. Lokaler har omvandlats till små, billiga bostäder. Projekten har pågått under flera års tid och resulterat i 36 nya lägenheter om ca 2300 kvm BOA, fördelade på 20 olika fastigheter.

Liknande projekt