';
Kv. Bellona, Solna
Recommend
Share
Tagged in
Kv. Bellona 5 är en fastighet med en befintlig bebyggelse från tidigt 60-tal som består av ett kontorshus och ett sammanbyggt bostadshus.

Här har sandellsandberg tillsammans med Serneke tagit fram nya hyresbostäder. Idén är att ändra användningsområdet och riva den befintliga kontorsbyggnaden på Södra Långgatan och ersätta den med bostäder, lokaler mot Södra Långgatan, ett LSS-boende samt en förskola mot innergården.

Vi kommer även att renovera ett befintligt punkthus som ligger på Södra Långgatan 19 och ge det en tidstypisk grön putsfasad, men även byta ut fönster, balkongräcken och tilläggsisolering.

Liknande projekt