';
BoKlok
Recommend
Share
Tagged in
Vi har tagit fram en ny identitet för BoKlok som andas nytänkande och samtidigt tradition. Målet med de nya husen är att kombinera god arkitektur, hållbarhet och kvalitet till ett pris som så många som möjligt har råd med. Den nya arkitekturen präglas av omsorgen om funktion, möten, färger och material. Varje liten enskild detalj har fått lika mycket kärlek. Det skapar hus där delarna är lika fina var för sig, som helheten de skapar tillsammans. Husen byggs i trä från svenska skogar och det har varit naturligt att hämta inspiration från det svenska landskapet i valet av material och färger. De olika materialen och färgerna är vackra i sig själva men ska också kunna kombineras för att passa in i olika situationer och omgivningar. Okomplicerat och hållbart över tid. Husen och gestaltningen anpassas alltid efter den specifika platsen genom olika fasadmaterial, färgval, lägenhetskonfigurationer osv. Ihop med BoKlok har vi skapat boendemiljöer som håller över tid, och som människor med vanliga inkomster har råd att bo i.

Liknande projekt