';
BRF Pampas, Solna
Recommend
Share
Tagged in
Omfattande fasadrenovering åt HSB BRF Pampas i Solna. Projektet består av 7 husvolymer, totalt 764 lägenheter. Byggnaderna uppfördes i början av 60-talet och genomgick en renovering, som bland annat innebar en ny fasadkulör, under 90-talet. I samband med nuvarande upprustning utfördes en genomarbetad kulörstudie för att återgå till urspruglig färgsättning.

Liknande projekt