';
Tre Vänner Rosendal, Uppsala
Den nya stadsdelen Rosendal är en attraktiv blandstad med bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet och närhet till vackra park- och naturområden. Här har Wallenstam byggt 141 hyresrätter intill en av Rosendals största parker
Recommend
Share
Tagged in

Liknande projekt