';
Kv. Ormen, Norrköping
Recommend
Share
Tagged in
I Norrköping, i utkanten av den anrika stadsdelen Kneippen, har sandellsandberg tillsammans med Hyresbostäder i Norrköping omvandlat ett gammalt industriområde till ett levande bostadskvarter – kvarteret Ormen. Här har kvarteret inpassats i den befintliga stadsväven – en charmig blandning av stora sekelskiftesvillor, industribyggnader med karaktäristiska sågtandstak och radhuslängor från den senare delen av 1900-talet. Det nya kvarteret utgörs av tolv huskroppar, fördelat på 178 lägenheter, och finns i två utföranden – en kvadratisk och en rektangulär. Genom att vrida husen så att gavel och långsida växelvis möter gatu- och gårdsrum uppstår en varierande och lekfull silhuett som karaktäriserar det nya kvarteret. Detaljplanen föreskriver en tät bebyggelse, men genom att göra varje hus till fyrspännare med centralt placerade trapphus får samtliga lägenheter fönster åt två håll vilket genererar ljusa bostäder oavsett väderstreck. Här är alla material valda med största omsorg om människa och miljö. De exteriöra material- och kulörvalen är hämtade från platsen och husen har fått en traditionell form med ett modernt gestaltningsgrepp och samtida detaljer. Kv. Ormen belönades med ett hedersomnämnande i Bopriset 2018.

Liknande projekt