';
Kontor, Karlskrona
Recommend
Share
Tagged in
Med ett stark arkitektektonisk grepp som adderar en lysande byggnad till Karlskronas stadsväv vid infarten till staden blir Boverket en aktiv del av Karlskronas stadsutveckling. En plats med både kontor och restuarang. Vi skapar ett landmärke i staden – ett fyrtorn som även människor utanför Karlskrona refererar till och associerar med positiva värden. Högt ställda krav på en hållbar, resurssnål och klimatsmart byggnad löper som en röd tråd genom hela projektet. En öppen och upplyst bottenvåning och genomtänkt belysning i utvändiga taksprång ger trygghet och trivsel även runt byggnaden. Möjlighet att kunna mötas och arbeta i ett område där stadens puls kombineras med naturens lugn. Den nya kontorsbyggnaden, där Skanska är vår uppdragsgivare och Boverket hyresgäst, kommer bli en signaturbyggnad som till sin utformning och med sitt centrala läge vid entrén in till Karlskrona blir ett fyrtorn i staden. Huvudsakligt material i både stomme och på fasad är trä. Den svarta färgen och de röda utskjutande undersidorna för tankarna till den svarttjärade klinkbyggda Blekingsekan med röda inslag på botten och durk. Därtill de röda seglen i samma färgskala. Med den transparenta gördeln på tredje våningen betonar den utskjutande formen ytterligare, och det som händer på insidan synliggörs bokstavligen. Interiört byggs kontoret upp kring en ljusgård med öppna kommunikationer som ger överblick, driver rörelse och genererar möten. Ett öppet och flexibelt kontor där alla ytor har nära till dagsljus och utblickar.

Liknande projekt