';
Kontor, Karlskrona
Recommend
Share
Tagged in
Den nya kontorsbyggnaden, där Skanska är vår uppdragsgivare och Boverket blir hyresgäst, kommer bli en signaturbyggnad som till sin utformning och med sitt centrala läge vid entrén in till Karlskrona blir ett fyrtorn i staden. En byggnad som även människor utanför Karlskrona ska kunna referera till och associera med positiva värden. Högt ställda krav på en resurssnål och klimatsmart byggnad löper som en röd tråd genom hela projektet. Huvudsakligt material i både stomme och på fasad kommer att vara trä. Den svarta färgen och de röda utskjutande undersidorna för tankarna till den svarttjärade klinkbyggda Blekingsekan med röda inslag på botten och durk. Därtill de röda seglen i samma färgskala. Med den transparenta gördeln på tredje våningen betonas den utskjutande formen ytterligare, och det som händer på insidan synliggörs bokstavligen. Interiört byggs kontoret upp kring en ljusgård med öppna kommunikationer som ger överblick, driver rörelse och genererar möten. Ett öppet och flexibelt kontor där alla ytor har nära till dagsljus och utblickar.

Liknande projekt