';
Tillsammans Luleå, Skanska

Tillsammans

Luleå

Visionsbild Luleå 2035. © Skanska Sverige, Wingårdhs, Sandellsandberg arkitekter. Fotomontage: Wingårdhs, Flygfoto: Tomas Johansson, Fjellfotografen Bildbyrå. 

”Tillsammans” är ett stadsbyggnads- och samverkanskoncept utvecklat för och tillsammans med Skanska. Konceptet kretsar kring att skapa nya, eller utveckla befintliga platser genom en hög grad av samverkan mellan olika intressenter från olika delar av samhället.

Tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner, föreningsliv och olika arkitektkontor har konceptet under de senaste åren blivit en framgångsfaktor för att skapa visionära stadsutvecklingsprojekt från Landskrona till Kiruna.

”Attraktiva samhällen är en förutsättning för att den gröna omställningen ska lyckas”

I Tillsammans Luleå har en kreativ process resulterat i ett visionärt förslag kring hur Luleå som stad skulle kunna utvecklas för att möta dagens och framtidens behov, som industrins omställning till fossilfritt har en stor inverkan på.

Konceptet lanserades i samband med Almedalsveckan 2022 och syftar till att illustrera hur centrala Luleå skulle kunna växa med drygt 6500 bostäder och tillföras ett antal attraktiva och identitetsstarka märkesbyggnader för bl.a kultur, rekreation, utbildning och kommersiella ändamål.

I projektet har vi tillsammans med Skanska samverkat med Wingårdhs, SSAB, LKAB, Norrbottens Handelskammare och Luleå tekniska universitet.

Image
Image

Visionsbild Luleå 2035. © Skanska Sverige, Wingårdhs, Sandellsandberg arkitekter. Fotomontage: Wingårdhs, Flygfoto: Tomas Johansson, Fjellfotografen Bildbyrå. 

Visionen innehåller bland annat åtta föreslagna märkesbyggnader; Bergnäsbron som blir en inglasad mötesplats, ett kallbadhus och kulturcenter, ett hotell, arkitektur- och designcentrum plus upplevelsecenter, ett resecentrum och ett Center för grön omställning samt en flytande teater.

Illustrationer: Sandellsandberg arkitekter för Skanska Sverige.


Liknande projekt