';
H2 Green Steel, Stockholm
Recommend
Share
Tagged in
H2 Green Steel är en ledande aktör i den gröna omställningen och bygger just nu världens första storskaliga gröna stålproduktion i Boden. Produktionsstart beräknas till slutet av 2025 och målet är att från och med 2030 årligen producera 5 miljoner ton grönt stål, med upp till 95 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell ståltillverkning. H2 Green Steel har kontor i både Boden och Stockholm, och flyttade 2023 in i sitt nya Stockholmskontor. Kontoret är utformat för att skapa många tillfällen för social och yrkesmässig interaktion och stödjer ett flexibelt arbetssätt. Konceptet bygger på elementen Norrland, community/lekfullhet och innovativt/industriellt, där även hållbarhet utgör en självklar ledstjärna för Stockholmskontoret, i såväl utförande som utseende. Kontoret innehåller en stor mängd specialritade snickerier, föränderliga över tid med en hög grad hanverksmässighet och tidlösa kvalitéer. Möbler från tidigare kontor har återanvänts och färdigproducerade möbler har valts ut med fokus på hållbar produktion, närhet, material och cirkuläritet. Inredningen är färgglad med humor och värme i kombination med industriella inslag; ett uttryck för en ny typ av industribolag som är inkluderande och framåtlutat. Allmogefärger, enkelt trähantverk och växtlighet kontrasterar fint till byggnadens avskalade estetik. Konsten adderar lekfullhet och hyllar H2 Green Steels norrländska rötter och det svenska konsthantverket.

Liknande projekt