';
Hult Business School, Dubai
Recommend
Share
Tagged in
Sandellsandberg har utformat en högskolemiljö för EF International Business School i Dubai. Ambitionen var att skapa en spännande och dynamisk studiemiljö med fokus på möten och mötesplatser för studenterna. Förslaget omfattar hela studiemiljön med allt från undervisningssalar och samlingsrum till både dedikerade och informella studieplatser.

Stor vikt har lagts vid att miljön ska skapa en stark och tydlig identitet åt skolan och studiemiljön samtidigt som den stimulerar till möten och samtal mellan studenterna.

Liknande projekt