Veolia
Tribe 2, Habo
Fågelsångens Grundskola och Idrottshall

Fågelsången är en helt ny grundskola i Salem 3 mil söder om Stockholm. Byggherre är Salems Kommun och projektet omfattar två nybyggnader, en skolgård och en tillfartsväg med tillhörande parkering.

Karlavägen, Lägenhet

It is often said that a great project needs a truly great client, and the latest design by Swedish architects Sandellsandberg is a case in point. The studio has just

Kv. Bellona, Solna

Kv. Bellona 5 är en fastighet med en befintlig bebyggelse från tidigt 60-tal som består av ett kontorshus och ett sammanbyggt bostadshus.Här har sandellsandberg tillsammans med Serneke tagit fram nya

Villa Sagalid, Djurö

Med platsen som utgångspunkt skapades privatbostaden Villa Sagalid på 500 kvadratmeter. Byggnaden upprättades 2018, ett arbete som tagit omkring åtta år, och innehar fyra våningar och hiss – där utsikten

Odenslunda Förskola

Förskolan ligger inbäddad bland villabebyggelse, radhus och flerfamiljshus i Upplands-Väsby. På tomten uppförs också ett LSS-boende med gemensam trafiklösning och tillhörande parkering. Byggnaden eftersträvar en tydlig koppling mellan skola, landskap

Eriksberg Viltpark, Entrébyggnad

Jag ville skapa en byggnad som tydligt associerar till den byggnadstradition som finns i Blekinge, men tittar man närmre blir man överraskad på ett lustfyllt sätt, lite som Eriksberg i

Sjöhuset, Kvarnholmen

sandellsandberg has designed a residential building with 45 spacious apartments at Kvarnholmen, all of them with unobstructed view over Svindersviken. (Images created by Sightline)