';
Slottsholmen, Västervik

Slottsholmen

Västervik

På ett unikt läge på Slottsholmen i Västervik har sandellsandberg ritat ett bostadshus med 39 lägenheter. Foto: David Wall, Denhef Digital.

På ett unikt läge på Slottsholmen i Västervik har sandellsandberg ritat ett bostadshus med ett publikt entréplan. Huset har 360 grader vattenutsikt och de 38 st lägenheterna har fått generösa balkonger och terrasser. Entréplan inrymmer restaurang och bar samt plats för andra evenemang och aktiviteter. I söderläge ligger byggnadens uteplats – ett stort trädäck som ansluter till stadens gångstråk längs vattnet. Här finns också båtplatser för de boende.

Slottsholmen är en unik plats som kräver en byggnad som tar för sig.

– Thomas Sandell

Byggnaden på land, med dess uppbrutna form och vinklade takytor skapar siktlinjer och fina ljusförhållanden för platsen och tillför samtidigt Västervik en helt ny silhuett. Det flytande hotellet med dess enkla form och material placeras i nordöst och ramar in det nya kaj/vattenrummet. Hotellbyggnadens stora, nästan svävande sadeltak blir ett rumsbildande element inspirerat av de gamla skeppsbyggerihallarna.

Entréplanet i huvudbyggnaden får stora öppningsbara glaspartier som kopplar samman den nya kajens sprudlande bryggliv med restaurang och lounge inne i huset. Materialvalen tegel, trä, sten och järn är hämtade från platsen och dess historia. Byggnaden på land får ett handslaget tegel i skiftande rosa toner som ter sig olikt beroende på dygnets timmar.

Foto: David Wall, Denhef Digital.

Sockelvåningen på huvudbyggnaden samt hela hotellet kläs i en stående träpanel, skiftande i silvergrå toner. Kombinationen av de gedigna materialen trä och tegel kommer låta byggnaderna åldras på ett fint och naturligt sätt på platsen. Alla lägenheter får balkong och sjöutsikt genom stora oregelbundet placerade glaspartier. Invändigt får lägenheterna ljusa material och detaljer som speglar det marina livet på det Nya Slottsholmen.

Foto: Måns Berg

Foto: Måns Berg

 


Liknande projekt