';
Motorn 2, Kalmar
Recommend
Share
Tagged in
Här skapas Hansa Byggs nya huvudkontor på ca 2500 kvadratmeter. Den yviga fasaden i traditionellt murat tegel flirtar med äldre industribyggnader och företagets logotype. Spelet med sågtandens proportioner bryter på ett lekfullt sätt upp byggnadens storlek och fasadens längd. Den karaktäristiska byggnaden kontrasterar sin omgivning och skapar en intressant silhuett.

Liknande projekt