';
Entré Hallonbergen
Recommend
Share
Tagged in
Sandellsandberg har tillsammans med Fojab landskapsarkitekter och Wallenstam tagit fram ett förslag för om- och tillbyggnad av Hallonbergen centrum. Projektets hjärta är ett nytt torg i bra solläge, i korsningen mellan två stråk precis vid entrén till tunnelbanan. Kring torget planerar vi att bygga ett kulturhus, ett hotell, kontors- och butikslokaler samt flera bostäder. Förslaget förtätar Hallonbergen och stärker kopplingarna till omliggande områden, med fokus på gång- och cykeltrafikanter. Det nya kulturhuset ligger mitt mellan torget och en fotbollsplan, och dess tak får formen av en läktare, och är på sätt och vis en symbol för hela området: stadsliv, kultur, hälsa och motion möts på samma plats.

Liknande projekt