';
Stenstan, Sundsvall
Recommend
Share
Tagged in
Färgen ska relatera till färgen som den nedgående solen reflekterar i en tegelvägg i Sundsvall eller faluröd lada på höga kusten. Den färgen brinner i kulör likt den varmorange färg som elden skapar. – Thomas Sandell

På uppdrag av kommunen ska bussterminalen i Sundsvall flyttas upp ett kvarter, från Navet till Oasen. ÅF/Sandellsandberg fick uppgiften att gestalta den nya platsen.

Den nya placeringen av bussterminalen innebär ett minskat avstånd till stadskärnan, vilket gör att platsen blir mer tillgänglig och välkomnande samt bidrar till att öka tryggheten i området. Utformningen är grundad i stadens förflutna för att påminna om den historiska branden 1888, som kom att forma Sundsvall.

Takets rombformade rutmönster är influerat av drakar som sedan branden blivit en beskyddande symbol för staden. Den röd-orange kulören hämtar inspiration från färger som förknippas med eld och från de omkringliggande byggnaderna i området. Ett ellipsformat tak, som placeras över platsens mittpunkt, skapar ett rumsligt avbrott utan att bryta promenadstråkets siktlinjer. Kulören från taket reflekteras ned på marken samtidigt som en intressant skuggbildning uppstår. Bussterminalen ger platsen en identitet och bildar ett nytt landmärke i staden.

Liknande projekt