';
Eriksberg Viltpark, Entrébyggnad
Recommend
Share
Tagged in
Jag ville skapa en byggnad som tydligt associerar till den byggnadstradition som finns i Blekinge, men tittar man närmre blir man överraskad på ett lustfyllt sätt, lite som Eriksberg i stort. ­– Thomas Sandell

Sandellsandberg har utformat en ny entrébyggnad för Eriksberg Vilt & Natur, som är den första färdigställda byggnaden av en serie de designat för vildmarksparken.

Visionen var att utveckla parken med byggnader som förhåller sig till platsens karaktär och samtidigt ge dem en modern gestaltning.

Med inspiration hämtad från långhus och den byggnadstradition som finns i Blekinge har byggnaden fått formen av en lada, med stora fönsterpartier och vasstak. Byggnadens fasad har fått en oväntad lösning då den röda träpanelen utformats som lekfulla draperier. Draperierna är välkomnande, skapar igenkänning och befäster platsens identitet.

Utöver entréfunktionen innehåller byggnaden bland annat gårdsbutik, kafé och utställningslokal. Den nya entrébyggnaden ska genom sitt uttryck återspegla Eriksberg på ett lustfyllt och samtida vis.

Liknande projekt