';
Eriksbergs Viltpark, Synvillan

SynVillan

Eriksberg

I SynVillan i Eriksberg Hotell & safaripark kommer man riktigt nära naturen och djuren. Genom ett glasgolv har du möjlighet att se djuren som utfodras under huset. Foto: Åke E:son Lindman

Synvillan är ett spektakulärt naturboende som är beläget i Eriksbergs Viltpark. Syftet med projektet var att knyta an till den lokala byggnadstraditionen som finns i Blekinge, med traditionella vasstak, och samtidigt inkorporera samtida element i form av reflekterande, bucklig plåt.

Tanken med huset var att man skulle få bo mitt ibland djuren utan att störa dem.

Lösningen blev en byggnad placerad på fyra meter höga pelare med vasstak och väggar som är täckta av en polerad mönstrad stålplatta – vars reflekterande egenskaper syftar till att skapa illusionen av ett upplöst hus som kamoufleras i naturen.

På Eriksberg bevaras och utvecklas den biologiska mångfalden, något som gör parken till en av de mest intressanta platserna i Skandinavien. Då platsen expanderas med ett naturboende ges besökarna möjlighet att komma närmre både djur och natur.

Synvillan är belägen högt över en foderstation som skapar en känsla av att sväva ovanför marken. Genom en glasplatta i golvet går det att beskåda när de vilda djuren utfodras. Europeisk bison, kronhjort, dovhjort, mufflonfår och vildsvin är exempel på djur som fritt vandrar omkring i det inhängande naturreservatet. Byggnaden, som huserar fyra personer, är 50 kvadratmeter, har två rum, ett inbyggt kök samt en möblerad terrass och drivs av solenergi och gas.

Projektet tilldelades Plåtpriset 2021 med motiveringen:

“Juryn imponeras av byggnadens geniala enkelhet, liksom dess lekfulla och mycket respektfulla förhållningssätt till omgivningen. Hållbarhetsfunktioner har integrerats på ett självklart sätt och exteriört briljerar byggnaden med träffsäkra och modiga materialval.”

Plåtpriset är ett arkitekturpris som har delats ut varje år sedan 2011. Det tilldelas en svensk arkitektbyrå som under föregående år färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

Foto: Åke E:son Lindman, Lindmanphotography.com


Liknande projekt