';
Grundskola på Karlavägen
Recommend
Share
Tagged in
Sandell Sandberg har fått i uppdrag av en privat fastighetsutvecklare att utreda möjligheten och att ta fram underlag till detaljplanändring för att anlägga en ny grundskola för 600 elever i centrala Stockholm. Den inledande utredningen mynnande ut i ett förslag om en rektangulär byggnad, 15 x 70(m) i fem våningar om totalt 6,000 kvm. Förslaget mottogs väl hos exploateringskontoret och avvaktar markanvisningsavtal.

Liknande projekt