';
Viktor Rydberg Gymnasium, Odenplan
Recommend
Share
Tagged in
Genom varsam omvandling har Norrtulls sjukhus byggts om till skola där Viktor Rydbergs Gymnasium nu bedriver sin verksamhet. Byggnaden är klassad vilket krävt nära samarbete med byggnadsantikvariskt sakkunnig. Befintliga byggnadsdelar har ibland sparats eller återskapats samtidigt som en modern gymnasieskolas krav och behov har beaktats. I vissa fall har nya delar tillskapats i modern stil i stark kontrast mot det befintliga. Byggnaden rymmer 550 elever fördelade på 7,000 kvm av undervisningsytor, kök, matsal, administration och elevhälsa. Skolan erbjuder en rad teoretiska och kreativa utbildningar på gymnasialnivå.

Liknande projekt