';
Hallonbergen, Wallenstam

Umami Park

Hallonbergen

Tillsammans med Wallenstam har vi utvecklat en stadsdel med tydliga internationella influenser mellan Sundbybergs stadshus och Hallonbergen centrum. Umami Park har en lika tydlig socialekonomisk som miljömässig hållbarhetsprofil.

Såväl renovering som nyproduktion i området byggs med Miljöbyggnad silver som minimimål. Genom en av Stockholms största bergvärmeanläggningar och andra innovativa lösningar inom bland annat vindkraft och värmeåtervinning kommer områdets energianvändning bli helt CO2-fri.

I Umami Park gör variationen av material, färg, höjd och form varje hus till en individ med sin egen identitet.

Umami Park är en pulserande och varierad blandstad med mat, service och shopping där 800 lägenheter, 13.000 kvm kontor och 10.000 kvm butiker samlas. Här skall människor ska trivas, mötas och arbeta i ett område där stadens puls kombineras med naturens lugn.

Projektet startade med en”etapp noll” där det nya platsvarumärket etablerades genom flera uppmärksammade events i tomställda befintliga lokaler med mycket New York-känsla. De mycket välbesökta eventen inom street-art, mat, mode och musik genomfördes för att sätta Hallonbergen på kartan och ge besökarna en inblick i vad Umami Park skulle erbjuda i framtiden.

Sandellsandberg har varit med från projektets start och har ritat både det vinnande tävlingsbidraget 2015 samt flera deletapper i projektet.

När Olof Palme invigde Hallonbergen 1973 skulle det bli ”den bästa bostadsmiljön i Sverige”. Och området följde den tidens trafikplanering och byggande med stora öppna platser, vilket idag inte känns så inbjudande.

I projektet har man utgått från och tagit till vara på det som än idag funkar bra i Hallonbergen, sedan tillfört det som saknas sett till innehåll och variation i stadsmiljö och arkitektur. Ambitionen med Umami Park har varit att göra hela Hallonbergen till en plats där både unga, barnfamiljer och gamla vill leva och bo, och där det är liv och rörelse de flesta timmarna på dygnet.

En total omgörning av en miljonprogramsförort till tät urban blandstad.

YIMBY Stadsbyggnadspris

Umami park belönades med YIMBYs stadsbyggnadspris 2017. Priset delas ut årligen till en aktör som positivt har bidragit till Stockholm som en tätare, mer hållbar och levande urban stad. Av totalt sju bidrag korade prisjury Umami Park som mest framträdande stadsbyggnadsprofil med motiveringen: ”För en total omgörning av en miljonprogramsförort till tät urban blandstad.”

Image

Liknande projekt