';
RIO 7, Ladugårdsgärdet
Recommend
Share
Tagged in
I kvarteret Rio på Gärdet, intill det befintliga studentbostadshuset ”Fyrtalet” av Léonie Geisendorf, byggs 75 nya studentbostäder signerade sandellsandberg. Studentbostadshuset planeras med en blåglaserad välvd fasadkeramik som både anspelar på den tidsepok då ”Fyrtalet” byggdes, men som även tillför ett samtida tillägg. Fastigheten Rio 7 ägs av stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB.

Liknande projekt