';

Idédriven arkitektur och design

En stark idé utgör alltid utgångspunkten för vår projektprocess. Sandellsandberg utvecklar allt från produkter till städer. Vi förstår våra kunders kommersiella förutsättningar och tillsammans levererar vi innovativa och professionella lösningar som skapar mervärde.

Sandellsandberg grundades 1995, sedan 2016 är vi en del av AFRY. Vi är ett starkt team bestående av 35 arkitekter, inredningsarkitekter, produktdesigners, ingenjörer och visualiserare. Våra kunder finns representerade från den kommersiella, statliga och privata sektorn i Sverige och utomlands.

Bra arkitektur och design håller

Det bästa huset är det som inte rivs. Den bästa stolen är den som säljs om och om igen. Det är i långsiktigheten tillsammans med ekonomi, miljö och de sociala aspekterna riktig hållbarhet uppnås. Därför arbetar sandellsandberg aktivt för att skapa ett hållbart samhälle ur ett långsiktigt perspektiv med människor i fokus.

Genom att arbeta med projekt i alla skalor från produktdesign till stadsplanering har vi lärt oss att anpassa våra lösningar till de specifika behov som efterfrågas. Det ger oss också förmågan att anta de utmaningar ett framtida hållbart samhälle kräver.

Sandellsandberg är en del av AFRY som är ledande inom hållbart samhällsbyggande. För att kunna erbjuda våra kunder bred kunskap kring hållbarhetsfrågor samarbetar vi ofta med våra kollegor inom koncernen.

Aktuellt

Projekt

En stark idé utgör alltid utgångspunkten för vår projektprocess. För att behålla vår personlighet, lekfullhet, kreativitet och särprägel jobbar vi brett med ett öppet synsätt.
Därför utvecklar vi idag allt från produkter till städer.

Kontakt

ÅF Sandellsandberg Arkitekter AB

Döbelnsgatan 54
113 52 Stockholm

Anders Rotstein
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 708 949 522
Kontakta mig


Cecilia Rapp
KONTORSCHEF/HÅLLBARHETSCHEF
+46 (0) 704 532 562
Kontakta mig


Jenny Kåhre
VD
+46 (0) 733 498 360
Kontakta mig


Louise Arnell
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 702 702 899
Kontakta mig

Mette Armstrong Wedborn
INREDNINGSCHEF
+46 (0) 707 464 011
Kontakta mig


Pontus Lomar
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 705 529 919
Kontakta mig


Thomas Sandell
CHEFSARKITEKT
+46 (0) 709 632 723
Kontakta mig


Anders Rotstein
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 708 949 522
Kontakta mig


Camilla Levin
ARKITEKT
+46 (0) 72 227 26 11
Kontakta mig


David Eliasson
ARKITEKT
+46 (0) 735 126 016
Kontakta mig


Ellen Nilsson
ARKITEKT
+46 (0) 724 501 984
Kontakta mig


Ella Peterson-Berger
ARKITEKT
+46 (0) 709 610 989
Kontakta mig


Fabian Martinsson
ARKITEKT
+46 (0) 706 051 875
Kontakta mig


Farnaz Fazeli
ARKITEKT
+46 (0) 706 571 212
Kontakta mig


Ivan Grelz Andersson
ARKITEKT
+46 (0) 737 688 669
Kontakta mig

Johanna Amrén
ARKITEKT
+46 (0) 721 471 759
Kontakta mig


Johan Strandlund
ARKITEKT
+46 (0) 738 175 064
Kontakta mig


Katrin Haraldsson
ARKITEKT
+46 (0) 733 498 325
Kontakta mig


Lina Blomqvist
ARKITEKT
+46 (0) 705 773 357
Kontakta mig


Louise Arnell
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 702 702 899
Kontakta mig


Lova Strindberg
ARKITEKT
+46 (0) 708 556 347
Kontakta mig


Magnus Andersson
ARKITEKT
+46 (0) 706 985 295
Kontakta mig


Markus Alroth
ARKITEKT
+46 (0) 733 498 337
Kontakta mig

Markus Brogren
ARKITEKT
+46 (0) 762 622 205
Kontakta mig


Matilda Velander
ARKITEKT
+46 (0) 733 508 525
Kontakta mig


Philip Ekwall
ARKITEKT
+46 (0) 763 448 404
Kontakta mig


Pontus Lomar
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 705 529 919
Kontakta mig


Therese Skevik
ARKITEKT
+46 (0) 722 032 371
Kontakta mig


Thomas Sandell
CHEFSARKITEKT
+46 (0) 709 632 723
Kontakta mig


Torbjörn Olausson
ARKITEKT
+46 (0) 724 688 217
Kontakta mig


Ulrika Vändesjö
ARKITEKT
+46 (0) 706 375 139
Kontakta mig

Sarah Hasselqvist
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 735 353 486
Kontakta mig


Emma Pålsson
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 701 511 533
Kontakta mig


Kolbrún Leosdottir
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 733 498 336
Kontakta mig


Lynette Hugooh Wong
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 703 158 130
Kontakta mig

Mette Armstrong Wedborn
INREDNINGSCHEF
+46 (0) 707 464 011
Kontakta mig


Sara Vestlund
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 739 452 646
Kontakta mig


Cecilia Rapp
BYGGNADSINGENJÖR/KONTORSCHEF
+46 (0) 704 532 562
Kontakta mig


Oscar Wård
BYGGNADSINGENJÖR
+46 (0) 761 014 305
Kontakta mig


Karim Nabil
SENIOR 3D VISUALISERARE / ARKITEKT
+46 (0) 707 539 864
Kontakta mig


Cecilia Rapp
KONTORSCHEF/HÅLLBARHETSCHEF
+46 (0) 704 532 562
Kontakta mig


Frida Nelson
KONTORSASSISTENT/PRODUKTVISNINGAR
+46 (0) 721 418 791
Kontakta mig