';

Idédriven arkitektur och design

En stark idé utgör alltid utgångspunkten för vår projektprocess. Sandellsandberg utvecklar allt från produkter till städer. Vi förstår våra kunders kommersiella förutsättningar och tillsammans levererar vi innovativa och professionella lösningar som skapar mervärde.

Sandellsandberg grundades 1995, sedan 2016 är vi en del av AFRY. Vi är ett starkt team bestående av 55 arkitekter, inredningsarkitekter, produktdesigners och ingenjörer. Våra kunder finns representerade från den kommersiella, statliga och privata sektorn i Sverige och utomlands.

Läs mer

Bra arkitektur och design håller

Det bästa huset är det som inte rivs. Den bästa stolen är den som säljs om och om igen. Det är i långsiktigheten tillsammans med ekonomi, miljö och de sociala aspekterna riktig hållbarhet uppnås. Därför arbetar sandellsandberg aktivt för att skapa ett hållbart samhälle ur ett långsiktigt perspektiv med människor i fokus.

Genom att arbeta med projekt i alla skalor från produktdesign till stadsplanering har vi lärt oss att anpassa våra lösningar till de specifika behov som efterfrågas. Det ger oss också förmågan att anta de utmaningar ett framtida hållbart samhälle kräver.

Sandellsandberg är en del av AFRY som är ledande inom hållbart samhällsbyggande. För att kunna erbjuda våra kunder bred kunskap kring hållbarhetsfrågor samarbetar vi ofta med våra kollegor inom koncernen.

Aktuellt

Projekt

En stark idé utgör alltid utgångspunkten för vår projektprocess. För att behålla vår personlighet, lekfullhet, kreativitet och särprägel jobbar vi brett med ett öppet synsätt.
Därför utvecklar vi idag allt från produkter till städer.

Kontakt

ÅF sandellsandberg arkitekter AB

Döbelnsgatan 54
113 52 Stockholm

Anders Rotstein
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 708 949 522
Kontakta mig


Cecilia Rapp
KONTORSCHEF
+46 (0) 704 532 562
Kontakta mig


Jenny Kåhre
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 733 498 360
Kontakta mig


Joakim Uebel
VD
+46 (0) 709 632 725
Kontakta mig


Louise Arnell
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 702 702 899
Kontakta mig


Mette Armstrong Wedborn
INREDNINGSCHEF
+46 (0) 707 464 011
Kontakta mig


Thomas Sandell
CHEFSARKITEKT
+46 (0) 709 632 723
Kontakta mig


Anders Rotstein
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 708 949 522
Kontakta mig


David Eliasson
ARKITEKT
+46 (0) 735 126 016
Kontakta mig


Ellen Nilsson
ARKITEKT
+46 (0) 724 501 984
Kontakta mig


Ella Peterson-Berger
ARKITEKT
+46 (0) 709 610 989
Kontakta mig


Emelie Nielson
ARKITEKT
+46 (0) 761 426 427
Kontakta mig


Fanny Jiseborn
ARKITEKT
+46 (0) 705 338 779
Kontakta mig


Farnaz Fazeli
ARKITEKT
+46 (0) 706 571 212
Kontakta mig


Ivan Grelz Andersson
ARKITEKT
+46 (0) 737 688 669
Kontakta mig


Jenny Kåhre
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 733 498 360
Kontakta mig


Jessica Norberg
ARKITEKT
+46 (0) 705 792 337
Kontakta mig


Johan Strandlund
ARKITEKT
+46 (0) 738 175 064
Kontakta mig


Katrin Haraldsson
ARKITEKT
+46 (0) 733 498 325
Kontakta mig


Klara Jonsson
ARKITEKT
+46 (0) 722 00 82 96
Kontakta mig


Lily Sack
ARKITEKT
+46 (0) 733 498 310
Kontakta mig


Louise Arnell
ANSVARIG ARKITEKT
+46 (0) 702 702 899
Kontakta mig


Lova Strindberg
ARKITEKT
+46 (0) 708 556 347
Kontakta mig


Lovisa Lindström
ARKITEKT
+46 (0) 768 822 884
Kontakta mig


Magnus Andersson
ARKITEKT
+46 (0) 706 985 295
Kontakta mig


Marie Den-Besten
ARKITEKT
+46 (0) 762 220 817
Kontakta mig


Markus Alroth
ARKITEKT
+46 (0) 733 498 337
Kontakta mig


Marcus Holmgren
ARKITEKT
+46 (0) 707 142 601
Kontakta mig


Matilda Velander
ARKITEKT
+46 (0) 733 508 525
Kontakta mig


Michela Barone Lumaga
ARKITEKT
+46 (0) 732 014 493
Kontakta mig


Monika Stenholm
ARKITEKT
+46 (0) 720 801 705
Kontakta mig


Philip Ekwall
ARKITEKT
+46 (0) 763 448 404
Kontakta mig


Sebastian Honnér
ARKITEKT
+46 (0) 729 673 317
Kontakta mig


Thomas Sandell
CHEFSARKITEKT
+46 (0) 709 632 723
Kontakta mig


Torbjörn Olausson
ARKITEKT
+46 (0) 724 688 217
Kontakta mig


Ulrika Vändesjö
ARKITEKT
+46 (0) 706 375 139
Kontakta mig


Yasemin Yilmaz
ARKITEKT
+46 (0)72 200 11 10
Kontakta mig


Sarah Hasselqvist
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 735 353 486
Kontakta mig


Emma Pålsson
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 701 511 533
Kontakta mig


Kolbrún Leosdottir
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 733 498 336
Kontakta mig


Melinda Delst
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 722 477 248
Kontakta mig


Mette Armstrong Wedborn
INREDNINGSCHEF
+46 (0) 707 464 011
Kontakta mig


Sanna Tidehorn
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 768 567 554
Kontakta mig


Åsa Agerstam
INREDNINGSARKITEKT
+46 (0) 736 487 374
Kontakta mig


Cecilia Rapp
BYGGNADSINGENJÖR/KONTORSCHEF
+46 (0) 704 532 562
Kontakta mig


Oscar Wård
BYGGNADSINGENJÖR
+46 (0) 761 014 305
Kontakta mig


Per Rumenius
BYGGNADSINGENJÖR
+46 (0) 704 854 208
Kontakta mig


Karim Nabil
VISUALISERARE
+46 (0) 707 539 864
Kontakta mig


Molok Hyded
VISUALISERARE
Kontakta mig


Henrik Lönn
PRESS & MEDIAFÖRFRÅGNINGAR
Kontakta mig


Cecilia Rapp
KONTORSCHEF
+46 (0) 704 532 562
Kontakta mig